Kurser i självförsvar ska motverka sexuella trakasserier på campus

12 månader ago Karin Lehtonen Kommentarer inaktiverade för Kurser i självförsvar ska motverka sexuella trakasserier på campus

Under höstterminen har två självförsvarskurser anordnats på campus av föreningen SSA (Students for Sustainable Actions) under studentkåren. Självförsvarskurserna är en del av projektet ”Hands off” som startades för att motarbeta sexuella trakasserier på campus.

Föreningen SSA på högskolan har sedan hösten 2018 jobbat med ett projekt som heter ”Hands off”. Förra året skickades en enkät ut som frågade studenterna om de varit med om eller sett någon annan bli utsatt för sexuella trakasserier. Enkäten var bland de första undersökningarna som samlade in statistik om sexuella trakasserier på campus.

För att stödja projektet ”Hands off” valde SSA att anordna en självförsvarskurs inne på Campus Arena den 22 november. Kursen hölls av en instruktör från Kenpo självförsvarsstudio och nästan 30 studenter deltog. Under Radio K bryr sig hölls den andra kursen inne på Högskolan för lärande och kommunikation.

Självförsvarskursen under Radio K bryr sig inne på Högskolan för lärande och kommunikation.

Nästa termin planerar SSA att fortsätta med självförsvarskurserna inom projektet men Alexander Brewer, kassör för SSA, anser att man behöver göra mer.

– Jag tycker att självförsvarskurserna bör ha en grundläggande roll på campus för att lära studenter hur man försvarar sig själv i farliga situationer. Men bara självförsvarskurser i sig är inte tillräckligt för att motverka sexuella trakasserier. Jönköping University borde investera i träning om hur man bör agera som vittne och även investera i utbildning om samtycke för att mer effektivt kunna motverka sexuella trakasserier på campus.

Studentföreningen hoppas på mer stöd från högskolan till nästa termin. I framtiden skulle SSA vilja se utbildande föreläsningar för att förhindra sexuella trakasserier och utbildning för säkerhetsvakter som arbetar på skolans olika event, som exempelvis studentklubben Akademien.

Karin Lehtonen