LOK söker ny ordförande

12 månader ago Simon Nyman Kommentarer inaktiverade för LOK söker ny ordförande

LOK står för tillfället utan någon ny ordförande. Studerandeföreningarna finns där för alla studenter på respektive fackhögskolor och utan dem skulle inte studielivet se ut som det gör på JU. Vi har träffat Emma Karlsson, den förra ordföranden i LOK, för att prata om läget.

Hur ser det ut för LOK just nu?

 – I nuläget har LOK ingen fast ordförande inför 2020.
Efter föreningsstämmor och fyllnadsval finns det fortfarande inga lämpade kandidater för positionen, säger Emma. Utan ordförande skulle de stå i en sorts limbo, vilket kanske gör att vikten av posten inte behöver understrykas.

Ordförandeposten är en arvoderad post vilket innebär att man måste ta ett studieuppehåll. Som ordförande är du ansvarig för studerandeföreningen, du ansvarar för att driva ett samarbete med Jönköping Studentkår och fackhögskolans ledning. Du behöver alltid vara tillgänglig som bollplank och stöd för utskott och studenter i alla typer av frågor och utmaningar.

Hur har det sett ut i LOK tidigare?

 – LOK har inte varit så här komplett för resterande styrelseposter på flera år. Trots detta är styrelsen just nu rädda och oroliga för föreningens framtid då en liknande nödlösning för LOK inte är ett alternativ, säger Emma.

Utan en fast ordförande kommer inte föreningarna kunna ta några ekonomiska beslut, vilket skulle stoppa i princip alla event och allt arbete som genomförs. Inga beslut kan tas på exempelvis sittningsbudgetar eller insparksbudgeten, vilket skulle utesluta en stor del av studentlivet på JU.

Utan någon ordförande i studerandeföreningarna skulle allt stå still och det skulle påverka utskott, studenter, studentkåren och fackhögskolorna på olika nivåer. Är du intresserad av att engagera dig studiesocialt för att förbättra studielivet för dina medstudenter kanske detta är något för dig.

Detta kan även påverka dig som student, då du inte kommer att ha samma talan på fackhögskolan samtidigt som studenterna inte skulle ha samma stöd vid diverse frågor. Posten är alltså väldigt viktig ur alla synvinklar.

Är du intresserad av posten kan du maila ordförande för föreningen för mer information:
ordforande.lok@js.ju.se

Simon Nyman