När hobbyn blir en livsstil

Mats har tillägnat stora delar av sitt liv åt sin passion – Amerikanska bilar från femtiotalet, och årtiondet i sig. Han har till och med byggt ett 50-talsrum på tomten som minst sagt tar en tillbaka i tiden.

Läs mer