Dagens Corona-rapport: ingen avliden, antalet i vård är fortfarande högt

Inga avlidna det senaste dygnet, men antalet i vård är på en fortsatt hög nivå.

Read More