Restaurang påpekar mängd mat som beställs

Mat som beställs väcker reaktion hos restaurangen.

Läs mer