Covidbevis ökar antalet vaccinationer

Efter införandet av covidbevis har antalet vaccinationer i Region Jönköpings län ökat.

Läs mer