Hälsa Livsstil 

Juletider är en lycka för många, men långt från alla är lyckliga 

Julhandel och pyntning är något många finner lycka i. Men många upplever annat under vinterhalvåret. 

Många ungdomar blir deprimerade när mörkret kommer och snön lägger sig. 

Det är svårt att säga exakt hur många som påverkas då resultaten varierar på olika studier.  

Den så kallade årstidsbundna depressionen innebär att man drabbas på vintern, hösten eller våren. För att bli diagnostiserad ska man drabbas två år i rad, vid samma tid på året. Symptom kan vara ökad oro och ångest, sömnproblem, energibrist och även störningar i aptiten.  

Enligt uppgifter från folkhälsomyndigheten ökar antalet barn och unga som rapporterar psykisk ohälsa. En årstidsbunden depression, är detsamma som vanlig depression, men inträffar i samband med en viss årstid eller tidpunkt. Det kan vara svårt att skilja på en faktisk depression och en dipp i humöret, när det gäller tidsbunden depression.  

– För att kallas en depression måste symtomen finnas i minst två veckor, och under den tiden göra att man inte kan fungera som vanligt, säger Lisa Ekselius, specialist i psykiatri. 

Om man klarar av vardagen trots att man känner sig deppig, kan det hjälpa att försöka förbättra sin livsstil, menar Lisa Ekselius. Att jobba för att få en regelbundenhet i livet med bra sömnvanor och träning, och att avstå från alkohol och andra droger.  

En god livsstil kan ge goda resultat. Men om det går så långt att man har tankar på att inte vilja leva längre ska man söka akut hjälp, säger Lisa Ekselius.  

Related posts