Miljö Nyheter 

Kärnkraft i Sverige – ”Vi klarar oss inte utan den än” 

Sverige står vi inför en situation där flera hushåll riskerar att få elen avstängd om elkrisen blir värre. Detta kan bero på en påskyndad avveckling av kärnkraftverk. 

Kärnkraften har länge stått för en stor del av elproduktionen i Sverige. Med tolv aktiva reaktorer som mest, har kärnkraften genererat nära hälften av all el i landet sedan 1980-talet. Nu är hälften av dessa reaktorer nedstängda.  

Robert Mattsson, tekniker på Ringhals, menar på att avvecklingen av kärnkraftverken går för snabbt.  

Det var 1988 som riksdagen tog beslutet att kärnkraften skulle avvecklas enligt en tydlig tidsplan. Barsebäck stängdes ned delvis på grund av missnöje från danskarna, då reaktorerna låg så pass nära Köpenhamn att det skapade oro. Även två reaktorer på Ringhals, och två i Oskarshamn stängdes under 2010 talet vilket lämnar oss med sex reaktorer som står för kärnkraftens bidrag till elen. 

-Innan kärnkraften byts ut måste vi säkerställa att de förnybara energikällorna håller, säger Robert Mattsson.  

Ett exempel är vindkraften. Det är den snabbast ökande elproduktionen som år 2022 ökade med 22% jämfört med tidigare år. Men vinden är oförutsägbar. Sen är själva tillverkningen av vindkraftverk inte särskilt miljövänlig.  

-Framställningen av aluminium, som propellrarna består av, är en väldigt energikrävande process, säger Robert. Han förklarar även att kärnkraften är relativt miljövänlig i jämförelse med fossila bränslen som kol och olja. 

Något som påverkas när reaktorer läggs ner är den så kallade svängmassan. För att vi ska ha ett stabilt och fungerande elsystem krävs en viss svängmassa i systemet. När svängmassan är hög blir plötsliga driftstörningar i produktionen mindre märkbara, vilket gör att vi slipper strömavbrott.  

– Det är viktigt med en stabil svängmassa för att vi ska kunna leverera el till hela landet och även till andra länder i Europa, säger Robert Mattsson.  

Det kan även bli problem när svängmassan enbart kommer från ett mindre antal reaktorer. Då riskerar det att bli stora störningar om det framkommer problem i driften. Just nu står en av två reaktorer på Ringhals avstängd i reparationsarbete, och då blir effekten att ledningarna har svårt att täcka behovet i flera delar av landet. 

Kärnkraftverket Ringhals

Det var i slutet av augusti som reaktor 4 på Ringhals gick sönder efter ett mänskligt misstag. Reaktorn, som vanligtvis är fylld med vatten och ånga, skulle genomgå en vanlig testkörning men torrkokades då sönder eftersom det inte fanns något vatten i systemet. Ett misstag som enligt Björn Linde, Ringhals VD, ska kosta 100 miljoner endast i reparationskostnader. 

-Att Ringhals 4 är tillfälligt avstängd har säkerligen resulterat i flera svårigheter för det svenska elsystemet. Det var en olycklig timing i samband med höjda elpriser och Ryssland/Ukraina situationen, säger Robert

Elsystemet belastas mer i norr på grund av kärnkraftverkets geografiska placering. De är placerade i södra Sverige där störst efterfråga finns. 

-När Ringhals 4 nu står ur drift blir det svårt för elledningarna från norr att möta behovet från söder, förklarar Robert. 

Det pratas mycket om att flera hushåll kan behöva stå utan el under kommande perioder.  

-Det är möjligt att vi inte klarar av att täcka behovet och därför finns risken att elen stängs av i delar av södra Sverige, säger Robert.  

En avstängning skulle dock bara gälla ett fåtal timmar på dagen när förbrukningen är som mest. Det viktiga är att man planerar på förhand och har en lösning för situationer då man vanligtvis förbrukar el.  

Ringhals 4 är inte den enda reaktorn som varit avstängd på den senaste tiden. Även Oskarshamn 3 har undergått reparationer, vilket också bidrar till en minskning i el-generering.  

Trots kärnkraftens betydelse för det svenska elsystemet säger flera politiska energiuppgörelser att vår energi ska vara helt förnybar år 2040, något som Robert Mattsson har höga förhoppningar om.  

-De nuvarande reaktorerna är gamla och det kostar mycket att bygga nya kärnkraft. Dessutom har vi mycket duktiga människor som jobbar på att omställa elen till mer förnybar. Det kanske inte är möjligt i fattigare delar av världen men i Sverige har vi alla förutsättningar, säger Robert.  

Reaktorerna kommer alltså att vara i behov av reparationer så småningom, bara på grund av ålder. Förhoppningar finns då att vi kommit så pass långt att vi kan leva helt utan kärnkraften.  

-Problemet är inte att vi producerar för lite el. Problemet är att kärnkraften idag har vissa fördelar som vi inte har några andra lösningar på, till exempel svängmassan. Det finns inget annat sätt att få en högre svängmassa än att utnyttja kärnkraften. Det enda alternativet är att utnyttja andra länders svängmassa, säger Robert. 

Det krävs alltså arbete och planering för hur kärnkraftens fördelar ska kunna ersättas. Med framtida forskning och duktiga människor kommer säkerligen kärnkraften kunna bytas ut.  

-Det viktiga är bara att vi inte skyndar på processen för mycket. Kärnkraften är fortfarande viktig, oavsett om man vill bli av med den eller inte, säger Robert Mattsson 

Related posts