Klimat Livsstil 

En mer hållbar julhandel

De senaste åren har konsumtionen kring juletider slagit rekord på rekord. Men i år tror Svensk Handel att konsumtionen kommer att sänkas med 1 miljard kronor jämfört med föregående år. Det närmsta veckorna kommer handeln att stå i centrum med julhandel och januarirea. Men till skillnad från tidigare år ser det ut som att konsumtionen kommer minska istället för att öka. Detta året har till stor del påverkats av ett osäkert ekonomiskt läge med ökad inflation och prisökningar på mycket av den vardagliga konsumtionen. Detta tros bidra till minskningen då…

Read More