Delar av Klostergatan vid Lasarettsparken har sedan tidigare varit avstängd för både biltrafik och fotgängare, på grund av VA-arbete. Nu har avspärrningarna utökats och omfattar även delar av Gjuterigatan, huvudsakligen öster om Lasarettsparken.

Related Post