Socialstyrelsens nya gränsvärden för riskbruk av alkohol publicerades förra veckan. Män som dricker tio standardglas eller mer per vecka ska erbjudas stöd, samma gräns som för kvinnor. Två studenter berättar om hur deras liv krockar med gränsvärdena.

Om fyra standardglas eller mer dricks under samma tillfälle, minst en gång i månaden räknas det som intensivkonsumtion, även då ska stöd erbjudas. Stödet som erbjuds av sjukvården är exempelvis rådgivande samtal.  

Lova Sund, student på Jönköping University tycker gränsvärdena känns låga.

– Vård känns lite överdrivet, det kommer vara väldigt få som klarar sig undan den gränsen om jag tänker på mina egna vänner och bekanta, säger Lova Sund.

Frågan om vården kommer att hinna med att ge stöd till alla som i så fall ska erbjudas det är något som Lova Sund tar upp.

Efter en onsdag på studentklubben Akademin är det säkert över 500 personer som har druckit över fyra enheter och därmed skulle kunna få stöd, det känns orimligt att vården skulle hinna med det. Dessutom tänker jag att de har annat viktigare att prioritera, säger Lova Sund.

Lova Sund, student på Jönköping University. Foto: Elsa Nyblom

Enligt Socialstyrelsens grundar sig de nya gränserna på en bedömning av den senaste forskningen, experters uttalanden och vilka gränser andra länder har. De meddelar även att riskbedömningen är individuell då faktorer som ålder och alkoholvanor spelar roll.

Adam Larsson, som också studerar vid Jönköpings University berättar att gränsen känns väldigt låg, speciellt som student.

Jag och många andra studenter dricker mer än tio standardglas på en vanlig utekväll och kommer ofta upp till gränsen. För mig krockar gränsen med studentlivet, menar Adam Larsson.

Båda studenterna anser inte att de behöver stöd för sina alkoholvanor då de känner att de har sin alkoholkonsumtion under kontroll.  

Adam Larsson, student på Jönköping University. Foto: Elsa Nyblom

Related Post