CSN har meddelat att studiemedlet höjs med 1100 kronor från och med 2024. En student med fullt studiemedel kommer då att få 13 156 kronor för fyra veckors heltidsstudier. Även fribeloppet höjs så att en student max får tjäna 18 500 kr i månaden innan studiemedlet reduceras.

Foto: CSN Foto: Patrik Svedberg

I en tid av höga levnadskostnader så kom beslutet om höjt studiemedel som en positiv överraskning för studenterna på Jönköping University.

– Studentlivet är fattigt som det är och inflationen har inte direkt gjort det enklare. Att gå runt och oroa sig över pengar gör bara att man mår dåligt vilket kan få konsekvenser för plugget. Jag tycker det är bra att studiemedlet höjs i takt med levnadskostnaderna så att man slipper skrapa ihop pengarna varje månad, säger Josefin, student vid Jönköping University.

Samtidigt höjs fribeloppet så att studenter med fullt studiemedel får tjäna 110 995 kronor på en termin som är 20 veckor lång. Även detta är något som uppskattas av studenterna.

– Det är rätt mycket pengar och jag tror inte att så många studenter faktiskt tjänar så mycket. Många studenter har ju extrajobb vid sidan av studierna och det finns de som jobbar deltid eller mer så det är väl bra att möjligheten finns. Det hade känts väldigt surt om studiemedlet påverkades bara för att man tjänar för mycket pengar, säger Josefin.

Beslutet kom efter att Statistikmyndigheten SCB kommit ut med det nya prisbasbeloppet som räknas fram utifrån det allmänna prisläget. Beloppet fastställs av regeringen och används sedan för att beräkna ersättningar och bidrag i Sverige, där studiemedlet är en av de.

Related Post